CATEGORY

Interiors

Restaurant Ralitsa Superior

Status: Complete, 2006

TECHNICAL PARAMETERS

Година: 2005-2006г. Клиент: „Албена” АД, к.к. Албена
Местоположение: к.к. Албена Площ:РЗП: 2 673м2
Ресторантът се намира в горна зона на курортния комплекс и е част от хотелски ансамбъл „Ралица Супериор”, който включва хотела и басейните към него. Изготвен е проект за цялостна реконструкция и модернизация на съществуващ ресторант „Лора”, в това число пристрояване и надстрояване на сградата. Обособени са две търговски зали (a’la carte и all inclusive) с тераси и общо фоайе към тях, кухня на три нива и други обслужващи целия комплекс помещения.

Similar Projects