СОФТУЕР
Поискайте Оферта

RUNET

ИНФОРМАЦИЯ
Пробвайте безплатно Сайт на Производителя

Норвежката фирма RUNET разработва софтуер за изчисляване, оразмеряване и изчертаване на строителни конструкции съгласно Еврокод. Програмите им имат повече от 40000 инсталации в цял свят. Те са преведени на български и се продават с ръководство на потребителя. Всички резултати се записват и подреждат в записка. Всички проверки се извършват по време на въвеждане на входните данни, като се показва съобщение кои параметри трябва да бъдат коригирани. Изчисленията се описват с формули, заместените в тях стойности и препратка към съответната част от Еврокод. Генерира се и чертеж с планове, разрези, детайли и схеми на армиране с възможност за DXF експорт.

Програми

EUROCODEexpress

Основните неща от всички Еврокодове.

Научете Повече
ЦЕНА - 1940 ЛВ

BETONexpress

BETONexpress е софтуер за проектиране на стоманобетонни елементи по Еврокод.

Научете Повече
ЦЕНА - 1250 ЛВ

WOODexpress

WOODexpress е софтуер за проектиране на дървени конструкции по Еврокод.

Научете Повече
ЦЕНА - 1250 ЛВ

STEELexpress

STEELexpress е софтуер за проектиране на стоманени конструкции и съединения по Еврокод.

Научете Повече
ЦЕНА - 1250 ЛВ

SteelPortalFrameEC3

Steel Portal Frame EC3 е софтуер за проектиране на стоманени портални рамки по Еврокод

Научете Повече
ЦЕНА - 1250 ЛВ

SteelSectionsEC3

SteelSections EC3 е софтуер за оразмеряване на стоманени сечения по Еврокод.

Научете Повече
ЦЕНА - 350 ЛВ

FRAME2Dexpress + EC

FRAME2Dexpress е софтуер за анализ и оразмеряване на рамки от стомана, стоманобетон и дърво по Еврокод.

Научете Повече
ЦЕНА - 1250 ЛВ

Софтуерен пакет

BETONexpress + WOODexpress + STEELexpress

ЦЕНА - 2820 ЛВ

За допълнителна информация,моля посетете сайтът на производителя.

Контакти:

Заявка за закупуване:

За конкретна оферта и допълнителна информация пишете на j.jordanov@albena-design.com или се обадете на 0885 853 120

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.