WOODexpress

WOODexpress е софтуер за проектиране на дървени конструкции по Еврокод.

Задавате необходимите размери, товари и параметри и изчислението се извършва незабавно по време на въвеждане или промяна на входните данни. Стойности по подразбиране и проверки за неправилни стойности улесняват процеса на въвеждане. Подробните изчисления могат да се видят веднага.

В диалогов прозорец се задава натоварването – вятър, сняг и земетръс:

WOOD - LoadWOOD Wind

Wood SEIZM

   Покриви

 • Едноскатни и двускатни  покриви.
 • Различни видове ферми.
 • Отделни елементи и цели покриви.
 • Ферми при тавански етажи.
 • Ферми с дърводелски съединения или стоманени планки.

Wood M6

selection of roof types

example of truss

В записката се показват подробно всички изчисления и стъпки на оразмеряване с позовавания на параграфи от Еврокод. При случаи на грешка се появяват предупреждения в червен цвят в нея. Съставя се чертеж на конструкцията. В записката има скици, графики и формули, както и посочени от потребителя заглавия, лога и шрифтове.

 Съединения

 • Греда към греда.
 • Плоскост към греда.
 • Планка към греда.
 • Дърводелски съединения.

Wood M2

nailed connection 
menuultimatelimitstates01.gif (29652 bytes)

 Гранични състояния
Съгласно Еврокод 5, EN 1995-1-1:2004 §6, за кръгли и правоъгълни сечения.

 • Опън.
 • Натиск.
 • Огъване.
 • Срязване.
 • Усукване.
 • Стабилност.
 • Оразмеряване за пожар по метода на редуцираното сечение (Еврокод 5, част 1-2).

Wood M3

one span floor

btn03dap.jpg (2441 bytes) Подове

 • Подове на един и повече отвори.
 • Пълна проверка на усилия и деформации.
 • Изчисления за вибрации.

Wood M4 Wood M5

Както и в другите програми на RUNET има инженерни инструменти btntools.jpg (2768 bytes):

 • Превръщане на мерни единици.
 • Изчисления на площи.
 • Характеристики на произволно сечение.

За да се върнете обратно – натиснете тук.