SteelSections

SteelSections EC3 е софтуер за оразмеряване на стоманени сечения по Еврокод.

Таблици с размерите и характеристиките на стандартни профили.

Определяне на класа на сечението и неговата носимоспособност при чисто натоварване (EN1993-1-1:2005 §6.2) и изкълчване и измятане при съответни изкълчвателни дължини (EN1993-1-1:2005 §6.3.1/6.3.2).

Таблици с размерите и характеристиките на заварени профили.

Пример 1

Колона 5.20 m. Нормални сили G = 80 kN и Q = 120 kN. Стомана S 355. Изчислителна нормална сила: Ned =1.35xG+1.50xQ=1.35×80+1.50×120 = 288 kN. Изкълчвателни дължини: Liy = 5.20 m, Liz = 5.20 m

Избираме профил HEA. За стомана S 355 и изкълчвателна дължина 5.20 m (стойност в таблицата между 5.0 m и 6.0m ), отчитаме Nbyrd and Nbzrd. Стойността трябва да е по-голяма от Ned=288 kN. Профил ΗΕ 180 Α е OK.

За изкълчвателна дължина 6.0m>5.20m,  Nbyrd = 900 kN > 288 kN и Nbzrd = 397 kN >288 kN.

Пример 2

Греда 5.80 m. Постоянен товар g = 18 kN/m. Променлив товар q = 24 kN/m. Стомана S 355. Изчислително натоварване: qed = 1.35×18.0+1.50×24.0 = 60.30 kN/m. Изчислителен огъващ момент: My,ed =  60.30×5.802/8 = 253.6 kNm. Изчислителна срязваща сила: Vz,ed = 60.30×5.80/2 = 174.9 kN

За стомана S 355 и изкълчвателна дължина LLt=5.80 m (в таблицата 6.0m), отчитаме Μbrd2 (параболична форма на моментовата диаграма) да е по-голям от My,ed = 253.6 kNm. Профил IPE 500 е OK.

За изкълчвателна дължина 6.0m>5.80 m –  Μbrd2 = 288 kNm>253.6 kNm
Отчитаме от таблицата носимоспособността на срязване Vc,rdz = 1227 kN и огъване Mc,rdy = 779 kNm.

 

За да се върнете обратно – натиснете тук.