STEELexpress

more information about STEELexpress ...

STEELexpress е софтуер за проектиране на стоманени конструкции и съединения по Еврокод.

Оразмеряване на елементи, едноетажни и двуетажни рамки, укрепващи пространствени връзки, съединения, фундаменти под стоманени колони.

Steel-1 Steel-2 Steel-3

 Оразмеряване на стоманени рамки

Едноотворни рамки – едноетажни и двуетажни рамки с разпределено вертикално натоварване и хоризонтални концентрирани сили при колоните.

  Оразмеряване на стоманени греди

Прости греди – със стави или запъване. Равномерно разпределени, триъгълни и концентрирани товари. Задаване на странично укрепване.

Подови греди – на един или два отвора и конзола. Странично неукрепени, укрепени в една или две междинни точки или по цялата дължина.

Покривни греди – на един или два отвора. Товари от сняг, вятър (към покрива и смучене), експлоатационен товар.

Столици – просто подпрени или непрекъснати. Странично укрепени или неукрепени.

 Оразмеряване на стоманени колони

Самостоятелни натиснати елементи с различни опорни условия и изкълчвателни дължини.

Натиснати колони с единично или двойно огъване.

Колони от рамки – укрепени или неукрепени.

 Оразмеряване на болтови съединения

Оразмеряване на съединения съгласно Еврокод 3-1-8.

Програмата избира оптималната геометрия на съединението, както и броя и разположението на болтовете.

Може да се изчисли и капацитета на съединението, ако въведете броя и конфигурацията на болтовете.

Опънни съединения – едносрезни, двусрезни, снаждане на планки и непрекъснато снаждане на I профил.

Съединения греда-греда – запъване, възел от Герберова греда, съединение с профили за захващане към стеблото.

Съединения греда-колона – с профили за захващане към стеблото, с крайни планки.

Съединения в портални рамки – болтови съединения при рамката и фундамента. Съединение при било, стреха (с или без вута), ставна или запъната връзка с фундамента.

Съединения с болтови стави (щифтове) – става или възел от Герберова греда.

 Оразмеряване на укрепващи системи

Укрепващите системи поемат страничните товари от вятър и земетръс извън равнината на рамките.

Вертикални връзки между колоните. Те поемат страничните товари, предавайки ги от покрива към основата, както и осигуряват временно укрепване по време на монтажа на рамките.

Хоризонтални връзки по покрива. Те поемат страничните товари, предавайки ги от покрива към вертикалните връзки, както и осигуряват временно укрепване по време на монтажа на рамките.

 Фундаменти под стоманени колони

Ставно стъпване с вертикални и хоризонтални товари.

Запъване с вертикални, хоризонтални товари и момент.

Фундамент, поемащ хоризонталната реакция с пасивен земен натиск.

Фундамент, поемащ хоризонталната реакция с обтегачи в настилката.

 Оразмеряване на съединения при основата

Ставно съединение с вертикални и хоризонтални товари, както и запъване с вертикални, хоризонтални товари и момент.

Анкерни болтове с куки или планки.

 Носимоспособност на сечение

Оразмеряване на стоманени сечения в крайно гранично състояние за различни комбинации от натоварване. Избира се сечението с товарите и след това се изчислява неговата носимоспособност. Единично въздействие – опън Nt, натиск Nc, огъване Myy, огъване Mzz, срязване Vz, срязване Vy. Двойно въздействие – огъване и натиск Nc-Myy, Nc-Mzz; двойно огъване Myy-Mzz; натиск и срязване Nc-Vz, Nc-Vy. Комбинирано въздействие  натиск, огъване и срязване Nc- Vz-My; опън, огъване и срязване Nt-Vz-My; двойно огъване и натиск Nc-Myy-Mzz; огъване и опън Nt-Myy-Mzz; осова сила, двойно срязване и двойно огъване N-V-M.

 Изкълчване при натиск

Натиснати елементи с огъване по EN1993-1-1:2005, 6.3.1 и EN1993-1-1:2005, 6.3.2.

 Измятане при огъване

Елементи, подложени на огъване и натиск по EN1993-1-1:2005, 6.3.3.
Разнообразни товарни комбинации, опорни условия и странични укрепвания.

 Стоманени профили

Стандартни профили, дефинирани от потребителя профили и заварени сечения – класификация на сеченията, носимоспособност при натиск, опън, огъване, срязване, изкълчване и обща устойчивост при различни изкълчвателни дължини. Таблици със стандартни профили – размери, класификация на сеченията, характеристики, носимоспособност. Таблици с нестандартни сечения. Характеристиките на сечението могат да бъдат променяни. Таблици с произведени (заварени) сечения. Може да се дефинират произволни сечения, които да бъдат използвани в модулите на програмата.

 Основни оразмерителни таблици и диаграми по EC3

Изкълчвателни дължини, изчисляване на Mcr, елементи от укрепени и неукрепени рамки.

 Преглед и печат на записката

Пълен преглед на записката с чертежи и схеми на конструкцията и съединенията. Референции към Еврокод с използваните формули и означения. Текстът при грешките се показва в червено.

  • Експортиране на записката в PDF или Word.
  • Експортиране на чертежите в PDF или DXF.

Печат във формати Α4, Α3 и Α2.

Съставя се съдържание, от което могат да бъдат избирани отделни части от записката.

 Инженерни инструменти

  • Превръщане на мерни единици.
  • Изчисления на площи.   
  • Характеристики на произволно сечение.
  • Характеристики на горещо валцуван стоманен профил.

ahelp.gif (1278 bytes) Ръководство на поребителя

Към програмата е включено ръководство.

Безплатно обновяване през интернет.

 

За да се върнете обратно – натиснете тук.