Проектантски услуги

Проектите с марката Албена-Дизайн обхващат всички сфери на инвестиционното и устройственото планиране:

 • Хотели и ресторанти;
 • Уелнес зони и басейни;
 • Интериорни проекти;
 • Жилищни комплекси и еднофамилни къщи;
 • Градоустройствени и паркови решения;
 • Административни, промишлени  и селскостопански сгради.

 

Албена-Дизайн се ангажира с всички фази на проектантската работа:

 • Предпроектни проучвания;
 • Инвестиционни проекти в идейна, техническа и работна фаза;
 • Интериорни проекти, проектиране и подбор на мебели;
 • Авторски надзор и постоянен диалог с Инвеститора и Строителя;
 • Изработване на 3D модели, визуализации и макети