Шоу-рум “Тедива”

Обща информация

Шоу-рум “ТЕДИВА” ООД, гр. Добрич
Обектът се намира в промишлена зона „Север” в гр. Добрич. Направено е преустройство на съществуваща сграда с надстройка със стоманена конструкция, пълна реконструкция на съществуващите помещения и интериорно решение на приемното фоайе. Част от  реконструкцията е и новото площадно пространство пред сградата с воден ефект и декоративни перголи.
Година:  2010-2011г.
Клиент: “ТЕДИВА” ООД, гр. Добрич
Местоположение: гр. Добрич
Статус:Завършен 2011г.
Площ: РЗП: 3 008 м2

Категория на проекта