Хотел “Амелия”

Обща информация

Хотел „Амелия”, к.к. Албена
Хотелът се намира в централната част на курортния комплекс.
Изготвен е проект за частична реконструкция и модернизация на бивш х-л “Дружба” чрез изграждане на ново фоайе и нов хотелски сектор с 40 стаи над него, които нормативно отговарят на изисквания за “четири” звезди. Хотелът е тематичен и е посветен на американката Амелия Еърхарт – първата жена пилот, прелетяла над Атлантическия океан. Изработен и изпълнен е интериорен проект за хотелския сектор. Интериорният проект за фоайето не е реализиран.
Година:2012-2013г.
Клиент:„Албена” АД, к.к. Албена
Местоположение:к.к. Албена
Статус:Завършен 2013г.
Площ:РЗП: 3 055 м2

Категория на проекта