Хотелски комплекс в с. Чукурово

Обща информация

Хотелски комплекс в с. Чукурово, Община Добричка
Новопроектираният хотел е предвиден като част от съществуващия комплекс „Чифлика”. Разполага с 25 търговски стаи, фоайе с лоби-бар, зала за срещи и др. По желание на възложителя целенасочено е търсен образа на българската възрожденска архитектура с конкретни препратки към Роженския манастир.
Функционален тип: Хотели
Година: 2005г.
Клиент:„Зирас Фиш” ЕООД, гр. Варна
Местоположение:с. Чукурово, Община Добричка
Статус:Идеен проект
Площ: РЗП: 1590 м2

Категория на проекта