Ресторант “Ралица Супериор”

Обща информация

Ресторант „Ралица Супериор”, к.к. Албена
Ресторантът  се намира в горна зона на курортния комплекс и е част от хотелски ансамбъл „Ралица Супериор”, който включва хотела и басейните към него.
Изготвен е проект за цялостна реконструкция и модернизация на съществуващ ресторант „Лора”, в това число пристрояване и надстрояване на сградата.  Обособени са две търговски зали (a’la carte и all inclusive) с тераси и общо фоайе към тях, кухня на три нива и други обслужващи целия комплекс помещения.
Година: 2005-2006г.
Клиент: „Албена” АД, к.к. Албена
Местоположение: к.к. Албена
Статус:Завършен 2006г.
Площ:РЗП:  2 673м2

Категория на проекта