Ресторант “Челебрита”

Обща информация

Ресторант „Челебрита“ се намира в долна зона на к. к. Албена, югозападно от х-л „Амелия“. Настоящият проект обхваща нов ресторант на първо ниво и  пристрояване на две нови тераси  към него. Напълно резлизиран.

ЗП ресторант общо: 1447,40 м2

РЗП ресторант общо: 3772,58 м2

Категория на проекта