Офис сграда “Спарг”

Обща информация

Офис сграда “Спарг”, гр. Добрич
Изготвен е проект за цялостна реконструкция и модернизация на съществуваща административна сграда. Предвидена е изцяло нова визия на фасадите, чрез зазиждане и отваряне на нови прозорци, надстрояване на един допълнителен етаж, използване на съвременни довършителни материали.
Функционален тип: Обществени сгради
Година: 2006-2007
Клиент: “Спарг “ООД, гр. Добрич
Местоположение: гр. Добрич
Статус: Завършен 2008г.
Площ: Застроена площ: 371 м2
РЗП: 2237 м2

Категория на проекта