Хотелски комплекс “Ралица Супериор”

Обща информация

Хотелски комплекс „Ралица Супериор”, к.к. Албена
Хотелът се намира в горна зона на курортния комплекс.
Изготвен е проект за цялостна реконструкция и модернизация на х-л “Ралица Супериор” чрез удължаване на хотелските стаи и надстрояване със стоманена конструкция. Проектът обхваща и приемния блок: фоайе, нова анимационна зала, лоби-бар, СПА център и др. Стаите отговарят нормативно на изисквания за “четири” и “три” звезди (190 стаи).
Година: 2004-2005г.
Клиент: „Албена” АД, к.к. Албена
Местоположение:к.к. Албена
Статус: Завършен 2005г.
Площ: РЗП: 8770 м2

Категория на проекта