Комплекс от жилищни сгради

Обща информация

Комплекс от жилищни сгради, в. з. Косанин дол, район Панчарево, Столична община, проект 2019г.

Категория на проекта