Жилищно-търговски комплекс в гр. Добрич

Обща информация

Жилищно-търговски комплекс в ЦГЧ-гр. Добрич
Година:2008г.
Клиент:
„Сплендид” ООД, гр. Добрич
Местоположение:гр. Добрич
Статус:Технически проект; в процес на реализация
Площ:РЗП: 4 944 м2

Категория на проекта