Базар “Север”, к.к. “Албена”

Обща информация

Базар “Север” , к.к. “Албена”
Намира се в центъра на курортен комплекс “Албена”. Изготвен е проект за цялостна реконструкция и модернизация на търговския център. Предвидена е пристройка и надстройка на хотелска част, няколко заведения за хранене, малък СПА център с басейн, разположен върху покрива на търговския комплекс. Хотелските стаи отговарят нормативно на изисквания за “пет” звезди ( 39 стаи и 27 апартамента).
Функционален тип: Обществени сгради
Година: 2012-2013
Клиент: “Албена” АД, к.к. “Албена”
Местоположение: к.к.”Албена”
Статус: проект
Площ: Застроена площ: 7880 м2
РЗП: 23300 м2

Категория на проекта