Офис на “Албена 2000 СИ”

Обща информация

“Албена 2000 – СИ”, гр. Варна
Година:  2009г.
Клиент: ” Албена 2000 – СИ” ЕООД
Местоположение: гр.Варна
Статус: Завършен 2009г.
Площ: Застроена площ: 195 м2

Категория на проекта