FRAME2Dexpress

FRAME2Dexpress е софтуер за анализ и оразмеряване на рамки от стомана, стоманобетон и дърво по Еврокод.

FRAME2Dexpress е програма за статичен и динамичен анализ на равнинни рамки. Задават се разпределени или възлови товари и програмата изчислява вътрешните усилия и показва диаграми за премествания, огъващи моменти, срязване и осови сили. В динамичния анализ се изчисляват собствените честоти и форми. За образователни цели е налична безплатна Lite версия. (Шаблоните с готови рамки и каталога със стоманени профили не са включени в Lite версията). Може да я изтеглите от тук.

FRAME2Dexpress + EC включва и оразмеряване на елементите на рамката съгласно Еврокод.

  • Предлагат се 21 шаблона с готови рамки.
  • Характеристиките на сеченията се изчисляват автоматично.
  • За стоманените профили има каталог със стандартни сечения.
  • Задават се възлови товари и разпределени – равномерни, триъгълни и параболични.
  • За динамичния анализ се задават маси – концентрирани във възлите и разпределени по елементите.

FRAME2Dexpress

След избиране на вида на рамката се задават напречните сечения на елементите. Формата на рамката може да се редактира с промяна на координатите на възлите.

wiz3.gif (15457 bytes) 

Задава се материал за елементите на рамката – стоманобетон, стомана или дървесина.

За стоманените елементи е наличен каталог с профили.

steel002.gif (57683 bytes)

Задават се опорните условия.

  

Въвеждат се възлови товари и маси в избрани възли.

Въвеждат се разпределени товари и маси по елементите.

framescr05e.gif (9098 bytes)framescr07e.gif (8233 bytes)

Статичен и динамичен анализ

btstatan.jpg (1706 bytes)  Резултати от статичния анализ

  • Вътрешни усилия.
  • Премествания.

frameres01.gif (6121 bytes)  frameres02.gif (7160 bytes)

frameres03.gif (6896 bytes)  frameres04.gif (6520 bytes)

btdynan.jpg (1968 bytes)  Резултати от динамичния анализ

  • Собствени честоти.
  • Диаграми на собствените форми.

Static rapport

Както и в другите програми на RUNET има инженерни инструменти btntools.jpg (2768 bytes):

FRAME2Dexpress + EC има опции за оразмеряване на елементи от стоманобетон, стомана и дървесина:

.Frame2D +EC

Прототипи (шаблони) на рамки:

За да се върнете обратно – натиснете тук.