EUROCODEexpress

EUROCODEexpress – програмата обединява основните неща от еврокодовете.

Еврокод 0

Еврокод 1

 Товари от сняг

Товари от вятър

Еврокод 2

Оразмерителни диаграми

 Плочи

  Греди

  Колони

Еврокод 3

 Оразмерителни таблици

 Профили

 Носимоспособност

 Греди

 Колони

 Болтови съединения

Еврокод 4

 Комбинирани плочи стомана-бетон

Комбинирани плочи дърво-бетон

Еврокод 5

 Оразмеряване на дървени сечения

 Оразмеряване на дървени съединения

Types of connections

 Греди

 Подове

 Покриви

Генериране на чертежи и оразмеряване за пожар

Еврокод 6

 Характеристики на зидариите

 Оразмерителни диаграми

 Носимоспособност

 Оразмеряване

Еврокод 7

 Почвена носимоспособност – с дрениране и без дрениране

 Единични фундаменти

Подпорни стени

Еврокод 8

  Спектри на реагиране

Статичен анализ

 Програма FRAME2D Design

В EUROCODEexpress е включена и програмата за анализ и оразмеряване FRAME2Dexpress+EC

За да се върнете обратно – натиснете тук.