CATEGORY

hotels

Hotel Complex Astoria

TECHNICAL PARAMETERS

Брой стаи : 102 нови търговски единици

Двойни стаи: 84бр

Хотелско студио: 18бр.

Площ ПИ: 7879м2

ЗП ново хотел : 960,6м2

РЗП ново хотел: 7948м2

Хотел ”Амелия” се намира в долна зона на к. к. Албена. През 2012-13 г. бе извършена реконструкция на част от хотела като бе изградено ново фоайе на мястото на старото, а над него бяха построени 40 нови хотелски стаи.

С настоящия проект продължава реконструкцията и модернизацията на хотела като се събарят двата стари хотелски сектора и на тяхно място се изграждат нови хотелски стаи, отговарящи на по-висок стандарт. Запазва се терасовидния характер на етажите в източното крило на хотелския сектор.

Западното крило на сектора с едностранно застроен коридор е без терасовидни отстъпи. От южната страна има връзка с прилежащия открит басейн. Двете най-източни оси са освободени за проходи с цел осигуряване на пешеходна връзка от централната алея към морето и обратно. Следващите седем етажа са изцяло хотелски.

Покривът е оформен като тераса с открит басейн с преливен ръб и за целта е предвиден междинен технически етаж, в който ще бъдат разположени обслужващите басейна помещения.

Изграждат се и ново стълбище и нови пътнически асансьори.

На ниво трети хотелски етаж в западния край на коридора се реализира връзка с търговската зала на р-т „Амелия“, разположен на калкан с хотела.

Подобрения

Западното крило на сектора с едностранно застроен коридор е без терасовидни отстъпи. От южната страна има връзка с прилежащия открит басейн. Двете най-източни оси са освободени за проходи с цел осигуряване на пешеходна връзка от централната алея към морето и обратно. Следващите седем етажа са изцяло хотелски. Покривът е оформен като тераса с открит басейн с преливен ръб и за целта е предвиден междинен технически етаж, в който ще бъдат разположени обслужващите басейна помещения. Изграждат се и ново стълбище и нови пътнически асансьори. На ниво трети хотелски етаж в западния край на коридора се реализира връзка с търговската зала на р-т „Амелия“, разположен на калкан с хотела.

Similar Projects