CATEGORY

Public Buildings

Sparg Office Building

Complete, 2008

TECHNICAL PARAMETERS

Клиент: "Спарг "ООД, Местоположение: гр. Добрич
Застроена площ: 371 м2 РЗП: 2237 м2
Офис сграда "Спарг", гр. Добрич Изготвен е проект за цялостна реконструкция и модернизация на съществуваща административна сграда. Предвидена е изцяло нова визия на фасадите, чрез зазиждане и отваряне на нови прозорци, надстрояване на един допълнителен етаж, използване на съвременни довършителни материали.

Similar Projects