КАТЕГОРИЯ

интериори

Шоу-рум „Тедива“

Статус:Завършен 2011г.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Клиент: "ТЕДИВА" ООД, гр. Добрич
Площ: РЗП: 3,008 м2 Местоположение: гр. Добрич
Обектът се намира в промишлена зона „Север” в гр. Добрич. Направено е преустройство на съществуваща сграда с надстройка със стоманена конструкция, пълна реконструкция на съществуващите помещения и интериорно решение на приемното фоайе. Част от реконструкцията е и новото площадно пространство пред сградата с воден ефект и декоративни перголи.

Подобни Проекти